Hotel Du Nord, Кооперативно гостоприемство

Публикувано на 01.08.2012 Международни новини

Hotel Du Nord, Кооперативно гостоприемство

Име на кооперациията: Hotel Du Nord

Бранш: Туризъм

Държава: Франция

Брой членове: 20

През 2010 г. осем общини, разполагащи с богато културно наследство решават да създадат кооперация. Тяхната цел е опазването на наследството и успешното възползване от икономическия потенциал на северните райони на Марсилия. Кооперация „Hotel Du Nord" предлага на гостите си: хотелско настаняване, туризъм, културни маршрути, местни продукти. Целта на кооперацията е да съживи гостоприемството - една от основните черти на хората, живеещи в Марсилия.

В проекта се включват общинските съвети и 100 000 жители. Това е голямо предизвикателство за град Марсилия, който през 2013 ще бъде обявен за „Европейска културна столица".


Три са ключовите елемента, на които се дължи успехът на кооперация „Hotel Du Nord": мрежа от 50 обекта за настаняване, намиращи се на различни места в Марсилия; мрежа от 50 хотелиери, които да представят на хората възможностите за настаняване и мрежа от маршрути за опознаване на наследството, създадена от хотелиерите.

 

Този кооперативен проект се осъществява в рамките на Конвенцията на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото известна като Конвенцията Фаро (ратифицирана на 1 юни 2011). Тази конвенция има за цел да подчертае значимостта и потенциала на културното наследство, като "източник на социален и икономически прогрес, но и като източник на цялостно подобрение качеството и стандарта на живот на хората".


Кооперацията прилага един новаторски подход, чиято отправна точка са хората, които имат полза от популяризирането на регионите и културните ценности. Кооперацията се стреми да приобщи политиките за опазване на културното наследство към потребностите на обществото, с цел подобряване качеството на живот. Призивът на кооперацията е устойчиво използване на ресурсите и насърчаване уважението към културния туризъм.