• Начало /
  • Новини /
  • Общото събрание на ЦКС обсъди мерки за повишаване устойчивостта на кооперативния бизнес

Общото събрание на ЦКС обсъди мерки за повишаване устойчивостта на кооперативния бизнес

Публикувано на 09.06.2022 Новини

Общото събрание на ЦКС обсъди мерки за повишаване устойчивостта на кооперативния бизнес

Намирането на мерки, с които да се гарантира устойчивостта на кооперативния бизнес у нас, бе акцентът на 41-вото Извънредно общо събрание на ЦКС. Форумът се проведе миналия четвъртък, 2 юни, в кооперативния хотел „Странджа“, к.к. „Златни пясъци“.

„Въпреки всички трудности, пред които ни постави 2021-ва година, проявихме устойчивост и това ни дава надежда, че все още имаме необходимите сили и ресурси да продължим успешно напред – с мъдри решения и конкретни действия, с грижа един за друг и с поемане на отговорност, които ще ни помогнат да наваксаме изоставането от последните две години. Затова много ми се иска събранието да се превърне в старт на промяната, за която вече говорихме в Управителния съвет и дадохте своите предложения. Промяната, която ще е различна за всеки един от нас, но е жизнено необходима за всички ни“, обърна се към пълномощниците председателят на ЦКС проф. д.ик.н Петър Стефанов.

Той акцентира върху разработването на конкретни предложения за оптимизиране на взаимоотношенията между кооперативните организации и промени в Закона за кооперациите. Управителният съвет на ЦКС от 31 март насърчи председателите на кооперации и ръководителите на кооперативни търговски дружества да изпращат своите предложения до Съюза.

Проф. Стефанов посочи и необходимостта от модернизиране на Проекта за прием на нови членове и екипната работа за постигане на поставените цели. Той допълни, че е нужно извършването на обстоен мониторинг на магазините от Търговска верига КООП и определяне на минимални базови изисквания, които ще доведат до подобряване на тяхната конкурентоспособност.

Предстои провеждането на регионални срещи по търговия и с кооперативните производители на пшеница, хляб и хлебни изделия, с цел договаряне на конкретните параметри и затваряне на цикъла от пшеницата до продажбата на произведените продукти в кооперативните магазини.

Той подчерта и нуждата от ефективно управление на капитала и прилагането на добрите практики на европейските кооперативни организации. В това отношение като пример председателят посочи практиката представянето на резултатите от дейността да се осъществява от членовете на екипа, които отговарят за съответното направление. Ползвайки тази европейска практика, зам.-председателите на Съюза г-жа Ваня Боюклиева и г-жа Веска Димитрова запознаха пълномощници и гости на събранието с дейността на ЦКС през 2021 г. в областта на кооперативна политика и кооперативния бизнес.

Г-жа Боюклиева подчерта важността кооперациите да обърнат сериозно внимание на приема на член-кооператори, особено на такива под 35 г., както и на участието на младите хора в управителните и контролни съвети на кооперативните организации. Тя очерта насоки за работа в три основни направления – подготовка на кадри със средно и висше образование в областта на кооперативния мениджмънт и бизнес; дигитализация на кооперативния бизнес и привличане на кадри с професионални умения в тази област; обучение на новоизбраните председатели на кооперативни организации и членове на ръководни и контролни органи, администраторите на Статистическата информационна система и заетите в кооперативната търговия и хлебопроизводство.

Г-жа Димитрова запозна присъстващите с приходите и рентабилността на основните стопански дейности на ЦКС, като ги съпостави с показателите на национално ниво.

Тя обобщи, че предизвикателствата на днешния ден извеждат на преден план нуждата от обединение на интереси с цел противодействие на заплахите и постигане на по-големи ползи; инвестиции в енергийна ефективност и активи, осигуряващи повишаване на производителността; висока финансова дисциплина при управление на активите.

„Имаме интструменти, но не ги използваме пълноценно. Затова е нужно с по-голяма решителост да погледнем и приложим популярните сред потребителите инструменти като текущи и национални промоции и активности, вкл. достъпни чрез мобилни приложения; обособяване на специализирани зони за натурални и био храни; разширяване предлагането на допълнителни услуги. Трябва да използваме мобилната търговия като възможност за запазване на търговската дейност в региони, в които поддържането на търговски обект е икономически нецелесъобразно.

Нека да развиваме онлайн търговията в сегментите, за които това е подходящо решение. Функциониращите над 1000 търговски обекта, от които 543 от ТВ КООП са реалната възможност за подкрепа на кооперативното производство. Друга възможност е при взаимоизгодни условия произвежданата продукция от земеделските кооперации да се изкупува и преработка за производство на продукти за кооперативните обекти. Възможност е и ползването на предлаганите в системата туристически и здравни услуги, повече от година СБР „Здраве“ притежава здравен автомобил, с помощта на който екипът провежда профилактични и здравни прегледи в различни региони на страната“, заяви г-жа Димитрова.

По предложение на УС на ЦКС, Общото събрание взе решение за прекратяване членството на три кооперативни съюза – ОКС Търговище (в несъстоятелност), РКС Тутракан и РКС Разград (в ликвидация), които трайно не изпълняват своите задължения и съюзни функции. За нов член на Съюза бе приет РКС „Орало“ гр. Карнобат.

Събранието бе председателствано от г-н Валентин Димов, пълномощник от ГКС София. Трибуната поискаха г-н Ангел Гераксиев – пълномощник от ОКС Благоевград и г-н Александър Шишков – пълномощник от КС Пазарджик.

Г-н Гераксиев изрази притеснение от недостатъчната комуникация между кооперативните организации. И отправи пожелание взетите мерки до покажат ефективност до следващото Общо събрание, както и подкани останалите пълномощници да бъдат активни в предложенията за изменение на Закона за кооперациите.

Г-н Шишков запозна пълномощниците и гостите с инициатива на КС Пазарджик. Съюзът изгражда три фотоволтаични централи – на магазина в Попинци, на покрива на сградата на Съюза и на един от своите складове,  в момента се гради четвърта. Според г-н Шишков благоприятният ефект от изградените системи върху приходите на Съюза вече е осезаем. В тях председателят на КС Пазарджик вижда бъдеще и посъветва пълномощниците да насочат кооперациите, в които членуват и кооперативните съюзи, които представляват, към тази практика, ако имат финансовите възможности за подобна инвестиция.

Общото събрание одобри отчета на Управителния съвет на ЦКС за дейността на Съюза през 2021 г. и прие Годишния финансов отчет за изминалата година, както и доклада на регистрирания одитор по Годишния финансов отчет на ЦКС за 2021 г., които бяха представени от главния счетоводител на ЦКС г-жа Лилия Венева.

Председателят на Контролния съвет г-н Виден Виденов представи Заключението на Съвета по Отчета на Управителния и по Годишния финансов отчет за 2021 г. и Отчета за дейността на Контролния съвет на ЦКС през 2021 г., които също бяха приети.

„Устойчивото развитие и доверието на членовете, потребителите и институциите в кооперативните организации изискват всекидневни усилия, постоянна грижа и дългосрочно мислене. Вярвам, че всеки от Вас осъзнава необходимостта от постоянно усъвършенстване, комуникация и гъвкавост, за да дадем шанс на кооперативните организации да поддържат с успех своята социална мисия“, подчерта в заключение председателят на ЦКС проф. Петър Стефанов.

Ангел Гераксиев

Александър Шишков

Валентин Димов