Хансалим

Публикувано на 01.08.2012 Международни новини

Хансалим

Кооперация „Хансалим", основана през 1986 г. е най-голямата потребителна кооперация в Корея с 284 000 член-кооператори, 2000 членове-производители, 328 служители и 131 магазина. Името Hansalim произлиза от корейското, "han" -всички живи същества на земята и "salim" -съживявам, давам живот.

Кооперацията произвежда органични продукти, незамърсяващи околната среда и осъществява директна търговия между производители и потребители. Член-кооператорите съблюдават целия процес и  регулират производствените центрове. Цените на продуктите се определят след консултация между производители и потребители.

„Хансалим" е много повече от дистрибутор на стоки, като това което е най-отличително е, че не само работи в полза и интерес на потребителите, но и се старае да изгради общност, за да може хората от градските и селските райони да съжителстват и да се развиват заедно. Общността на производителите в селските райони и член-кооператорите потребители в градските райони могат да си сътрудничат, да търгуват директно чрез собствена система за дистрибуция на „Хансалим".

Седалището се намира в Сеул, Корея. Там се определят политиките, стратегиите за развитие и се координира бизнес дейността, докато 20 местни кооперации, членуващи в „Хансалим" се грижат за продукцията и координират различни кампании за опазване на околната среда.