• Начало /
  • Новини /
  • Търговските обекти на ПК „Струмешница“ – предпочитано място за пазаруване от жителите на Петрич и региона

Търговските обекти на ПК „Струмешница“ – предпочитано място за пазаруване от жителите на Петрич и региона

Публикувано на 10.08.2022 Новини

Търговските обекти на ПК „Струмешница“ – предпочитано място за пазаруване от жителите на Петрич и региона

Пот­ребителна кооперация „Струмеш­ница“ гр. Пет­рич е член на ОКС Благоев­г­рад и заема първо място по обем на общите приходи в сектор „Търговия на дребно“ сред кооперативните организации в системата на ЦКС за 2021 г. Това я нарежда на 6-о място в цялостното класиране на кооперациите в системата за изминалата година. ПК „Струмешница“ притежава 24 търговски обекта, 17 от които стопанисва пряко. Чрез тях кооперацията обс­лужва 18 населени места с 39 хил. души постоянно население. През този месец Минимаркет с. Кулата и Минимаркет с. Марикостиново бяха включени в Търговска верига „КООП – Вашето място за пазар“ и така 14 от упоменатите 17 пряко стопанисвани търговски обекта от ПК „Струмешница“ вече са част от кооперативната търговска верига.

Кооперацията ежегодно извър­шва модер­низиране и обновяване на своите обекти, благодарение на което са се превър­нали в пред­почитано място за пазаруване на жителите и гостите на Петрич и региона. Те са добре заредени, с богат асортимент от стоки, подредено складово помещение и хигиена на много високо ниво.

Новоприетият към Търговска верига КООП обект в Кулата се намира в центъра на пограничното с Гърция село, в което живеят около 800 души, а конкуренцията от страна на  частните магазини е сериозна.

В този обект работят двама продавач-консултанти – Офелия Соленкова и София Велянова, които реализират мечесен стокооборот около 100 хил. лв. Очаква се до края на годината общият оборот на обекта да надхвърли 1 млн. лв. Средната месечна производителност на Минимаркет с. Кулата е над 40 хил. лв., а средната за страната не надхвърля 30 хил. лв.

По предложение на председателя на ПК „Струмешница“ Георги Ичконов, двамата служители бяха наградени с почетни грамоти на ЦКС „За постигнати резултати в търговската дейност, качествено обслужване на клиентите и принос в развитието на кооперативната търговия“. Грамотите им връчи зам.-председателят на ЦКС Веска Димитрова.

Магазинът в Кулата, заедно с Минимаркет с. Марикостиново, Минимаркет „Бор“ гр. Петрич и Супермаркет КООП гр. Петрич бяха четирите търговски обекта, посетени от Работна група на ЦКС на 29 юли, петък. Визитата бе с цел споделяне на добри практики и обмяна на опит, с които да се повиши ефективността на кооперативната търговия и продажбата на стоки с марката КООП.

„В най-кратък срок ще предприемем конкретни мерки, които ще гарантират увеличаване продажбите на стоки с марка КООП. Нека за пример ни служат големите обеми, които реализираме от продажбата на минерална вода „Горна Баня 1“, заяви председателят Георги Ичконов.

Той е категоричен, че ръководството на кооперацията ще положи всички усилия обектите на „Струмешница“ да продължат да бъдат предпочитано място за пазар на жителите и посетителите на гр. Петрич и населените места в района, като все така поддържат висок стандарт на обслужване и добър търговски вид.

Понастоящем ПК „Струмешница“ има 297 член-кооператори и 58 заети. От работещите 51 са член-кооператори, а 37 са заети в сферата на услуги за населението, търговията и охраната.

Страницата е подготвена по материали, предоставени от кооперацията

Двамата отличени служители на Минимаркет с. Кулата София Велянова и Офелия Соленкова със зам.-председателя на ЦКС Веска Димитрова и председателя на ПК „Струмешница“ Георги Ичконов

Момент от посещението в Минимаркет с. Кулата

Минимаркет с. Марикостиново вече е част от Търговската верига „КООП – Вашето място за пазар“