Проект „Заедно можем повече”

Публикувано на 08.08.2012 Новини

Проект „Заедно можем повече”

Проектът за активизиране приема на член-кооператори стартира през 2009 г. Кооперативните организации, включили се в проекта, отчитат добри резултати и привличат нови членове. Все повече кооперации организират информационни кътове в търговските обекти от веригата КООП, защото осъзнават факта, че така достигат ефективно, бързо и лесно до хората. Потребителите в кооперативните магазини активно търсят информация какви са стъпките, за да станат член-кооператори и се възползват от улеснения начин за прием.

 Кооперативните организации са създадени от и работят за хората. Затова и най-лесният начин кооперативните идеи, принципи и ценности да достигнат до хората е когато кооперациите се докосват и са неизменна част от ежедневието на жителите на конкретното населено място. Кооперацията е най-близо до тях чрез търговските си и други обекти - обекти за производство и продажба на хляб и хлебни изделия, заведения за обществено хранене, кафе-сладкарници, изкупвателни пунктове и др. Чрез обектите, в които кооперацията осъществява дейността си, тя може ефективно да комуникира и да отправя посланията си към потребителите на нейните стоки и услуги.   

Такъв е замисълът и на осъществения от Централния кооперативен съюз Проект за активизиране приема на член-кооператори, който стартира през 2009 г. Чрез включването си в него кооперативните организации започнаха ефективно да използват този непосредствен начин за комуникация, както и да отчитат добри резултати в привличането на нови членове. Все повече кооперации стават част от националната кампания за увеличаване приема на член-кооператори и организират информационни кътове в търговските обекти от веригата КООП, защото осъзнават факта, че така достигат ефективно, бързо и лесно до хората. Потребителите в кооперативните магазини активно търсят информация какви са стъпките, за да станат член-кооператори и се възползват от улеснения начин за прием. От началото на проекта до сега хиляди посетители на кооперативни обекти са се информирали и са предприели стъпките към членство в кооперативна организация от системата на ЦКС.

Практиката да се използват кооперативните обекти за прием на нови член-кооператори не е новост сред кооперациите от системата на Централния кооперативен съюз. Тя успешно се реализира от кооперации през годините. Но за първи път стартиралата кампания има национално покритие, а целта е трайно да се популяризират кооперациите и кооперативният бизнес модел под мотото „Заедно можем повече". Проектът извежда ключовите предимства от членството в кооперациите от системата на ЦКС, улеснява процедурата за прием, привлича млади хора за член-кооператори и за работа в кооперативните организации от системата на ЦКС.

Предимствата от членството са и за двете страни - член-кооператор и кооперация. От една страна кооперацията има нужда от членове, за да може да се развива и да получава свежи сили, както и да осигури приемственост на кооперативните традиции и опита между поколенията. През последните няколко години кооперативните организации от системата на ЦКС се превърнаха в организационно стабилни и обществено привлекателни структури с все по-голяма регионална и национална значимост.

От друга страна член-кооператорите получават различни материални и нематериални стимули, като например изгодни отстъпки при пазаруване в търговските обекти от веригата КООП. А всеки спестен лев е важен за едно домакинство, особено в настоящите условия на икономическа криза. Така при взаимно сътрудничество и двете страни получават възможност да удовлетворят своите интереси и нужди.

Неоспорим факт е, че още със стартирането на кампанията в търговските обекти, резултатите не закъсняват. Това се дължи на атрактивната визия, чрез която се промотира проекта. Тя включва няколко елемента, които са логично свързани и създават цялостната визия на кампанията. Идеята, която се преследва с атрактивната реклама е преди всичко привличане на вниманието на всеки клиент, влязъл да пазарува в кооперативния магазин. Няма как да остане незабелязан щендерът, който се намира в близост до касовия възел и който е брандиран с логото и мотото на кампанията. След като първоначално вниманието е привлечено, идва ред на информационните материали - флаери  и брошури. Те са поставени на щендера и също съдържат мотото и логото на кампанията, но заедно с това флаерът дава повече информация за конкретната кооперация. Брошурата пък информира за същността на кооперацията като форма на сдружаване, кооперативните принципи и ценности, правата и задълженията на член-кооператора, икономическа и социална същност на кооперацията, мотиви за членство в кооперацията, кооперативни организации от системата на ЦКС, традиционни стопански дейности, молба за членство в кооперация. Още един елемент от кампанията е плакатът, който поставен на самата витрина на търговския обект, няма как да бъде подминат. Той уместно привлича вниманието на минувачите отвън, като ги подтиква да проявят повече интерес и да влязат в търговския обект. За стимулиране на редовните купувачи са предвидени и рекламни подаръци, които се подаряват на касите в търговските обекти - те съдържат мотото и логото на кампанията и са още един начин да бъдат стимулирани лоялните потребители.

За ползващите интернет се дава възможност да изберат своята кооперация на интернет страницата на проекта (coop.cks.bg.) и да заявят членството си онлайн. Всички потребители в интернет пространството могат лесно и бързо да намерят информация за кооперативните организации, включили се в кампанията, техните принципи и ценности, осъществявани стопански дейности и др., както и да попълнят молбата си за членство в избраната от тях кооперация онлайн. Това спестява време, като желаещият да стане член-кооператор получава и изчерпателна информация за всичко, което би го заинтересувало относно неговото бъдещо членство.     

Проектът за активизиране приема на член-кооператори в кооперативните организации от системата на Централния кооперативен съюз бе единодушно приет от Управителния съвет на Съюза в началото на 2009 г. И през годините, включилите се кооперации отчитат засилен интерес от страна на потребителите в кооперативните магазини и реални действия по подаването на молби за членство, като очакванията са това да продължи и за в бъдеще.

Популяризирането на кооперативните организации е от изключително значение през настоящата 2012 г. Светът в лицето на Организацията на обединените нации призна ролята и значението на кооперациите за съзиданието на един по-добър свят. С решението на 64-та Сесия на Генералната асамблея на ООН от 18 декември 2009 и с Резолюция {А/RES/64/136} 2012 бе провъзгласена за Международна година на кооперациите. Това е уникална възможност в целия свят да се засили видимостта и значимостта на кооперативния бизнес модел, проявил гъвкавост и устойчивост по време на икономическа криза, а и нещо много повече, кооперациите с грижата за членовете и обществото като цяло, са пример за икономическа структура с висока социална отговорност.

 

Ако искате да научите повече, да станете член-кооператор или представлявате кооперативна организация, която иска да се включи в Проекта, актуална информация може да получите на coop.cks.bg

Отворете в pdf - тук