Национална търговска верига КООП

Търговията заема най-голям относителен дял сред многообразието от дейности, които кооперативните организации от системата на Централния кооперативен съюз осъществяват и осигурява над 65% от приходите на кооперативната система.

Поради тази причина през 2005 г. бе дадено началото на изграждане на търговска верига от съвременен тип. Първоначално бе осъществено целево реконструиране и модернизация на няколко търговски обекти собственост на кооперативни организации. Създадени бяха критерии за визия, бранд, външен вид и така функционирането на търговската верига КООП започна на базата на ясно разработени правила.

 

 

 

Към края на 2015 година функционират над 800 съвременни обекта от ТВ КООП с площ 64 000 кв.м., работещи съобразно общите принципи, изисквания и единна визия.

Това, което отличава обектите на веригата от останалите е наличието на потребителска карта, разработена програма за лоялност, сертификат обозначаващ, че обектът е включен във веригата и други.

Благодарение на активната политика по отношение на търговската дейност, внедрените технологии и иновации, през годините ТВ КООП се превърна в най-голямата българска верига от типа „удобен“ магазин и става все по-предпочитано място за пазаруване, както в големите градове, така и в малките населени места.

Може да откриете търговските обекти КООП, както в планинско селище, така и в големия град. Те са с различна търговска площ, съобразена с населените места, в които са локализирани. И през 2015 г. реконструкцията, модернизацията и включването на нови обекти в търговска верига КООП беше на преден план. Водейки се от отделните региони и населени места, в които са локализирани обектите, през 2015 г. са реконструирани 5 обекта КООП (с площ над 50 кв.м) и 14 нови обекта от типа КООП Маркет (с площ до 50 кв.м).

Днес, магазините КООП и КООП Маркет определят все повече облика на кооперативната търговия, като за нейното осъществяване са ангажирани голяма част от човешките, материални и финансови ресурси на системата.

 

  • Открит през 2011 г., Хипермаркет КООП в квартал Красна поляна, гр. София е първият търговски обект в България с над 1 000 кв. м. търговска площ.
  • Отличителна характеристика на магазините КООП е големият брой стоки със собствена марка, които са произведени специално за търговската верига и са гаранция за добро качество на достъпна цена.
  • В магазините от веригата КООП се предлага богат асортимент от стоки, произведени от европейски кооперативни организации.
  • Хипермаркет КООП е изцяло оборудван с електронни етикети и благодарение на тази иновация е повишена ефективността, осигурена е бързина и адекватност при смяна на цените в различни часови зони, при организиране на промоции и други.

          За контакти:

          "Кооп Маркет" ЕООД /Супермаркет КООП/

           Управител: Христо Струмин
           тел.: 02 902 4824 302;
           гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
           e-mail: coop_hristo@abv.bg

 

Кооперативната търговия на едро се осъществява чрез Национален логистичен център КООП в гр. София, с обща разгърната застроена площ от 13 771  кв. Националният логистичен център КООП е съвременно оборудван и със своите параметри позволява безпроблемно складиране, съхранение и обработка на разнообразни стоки от национални и международни производители.

 

 За контакти:

 „Кооп - търговия и туризъм” АД

 

 Изп. директор: Бойка Добрева 
 гр. София, бул. „Никола Мушанов” № 116
 e-mail: coop_trade@abv.bg; b.dobreva@cks.bg
 website: www.cooptrade.bg