Иновативни решения

Търговска верига КООП се отличава от останалите търговски вериги за бързооборотни стоки в България с няколко иновативни решения, които добавят към нейните характеристики иновативен дух и новаторство.

 

Електронни етикети

 

След успешния старт в края на 2012 г., когато супермаркет КООП в гр. София стана първият в България търговски обект с над 1 000 кв.м. търговска площ, изцяло оборудван с електронни етикети, такива бяха внедрени и в други региони в страната като Варна, Пловдив, Ст. Загора, Русе и др. Към момента общо 12 търговски обекта на кооперативни организации от страната използват тази иновативна технология Внедряването им има редица предимства, както за клиентите, така и за служителите и оптимизира значително търговския процес. Благодарение на тази иновация е повишена ефективността, осигурена е бързина и адекватност при смяна на цените в различни часови зони, при организиране на промоции и други.

 

 

Единна търговска информационна система

             

И през 2015 г. продължи изграждането на Единна търговска информационна система (EТИС) за обектите от търговска верига КООП. Връзката между магазините и централната база данни се осъществява автоматично, без намеса на персонала. Уникалното при ЕТИС на верига КООП е, че тя натрупва в единна база данни информация от обекти, които ползват различни търговски информационни системи. В резултат на това в края на 2017 г. обектите, обединени в ЕТИС са 163.