Клиентска карта КООП

Програмата за лоялни клиенти цели да създаде голяма група от верни на магазините КООП клиенти, които имат възможност да събират точки за своите покупки, които да разменят  след това за стоки.

За целите на програмата клиентът получава своята клиентска карта, в която трупа точки срещу покупките, които извършва в магазините от търговска верига КООП. Всяка клиентска карта има уникален баркод, чрез който системата разпознава съответния клиент и му предоставя заложените в кампанията продукти срещу съответния брой точки. 

При извършване на покупки в магазините от търговска верига КООП клиентът получава точки, които разменя по негово желание за определени стоки. Броят и видът на стоките, които могат да бъдат разменяни срещу точки се определя от кооперативната организация, стопанисваща магазина. 

 

Стоките и броят на точките, срещу които те могат да бъдат заменяни, се обявяват на специално информационно табло, изложено на видно място в магазина.

/Пример: за покупки на стойност 0.50 лв. притежателите на клиентски карти получават една точка. За покупки на стоки с марката КООП на стойност 0.50 лв. притежателите на клиентски карти получават две точки. Член-кооператорите, които притежават клиентска карта за покупки на всички стоки на стойност 0.50 лв. получават две точки, а също така могат да се възползват от търговските отстъпки за почивка в хотелите на ЦКС/.

Всяко лице, отговарящо на условията и желаещо да вземе участие в Програмата за лоялни клиенти попълва лично Формуляр за участие, който се предлага във всеки обект на търговска верига КООП.  Въз основа на него на клиента се издава клиентска карта КООП с индивидуален баркод.

Клиентската карта е безплатна и се получава от клиента на място в магазина, в който е подаден формуляра. Картата се активира до 24 часа от получаването й. Събирането и замяната на точките за стоки е възможно след активиране на картата. Всеки клиент и членовете на неговото семейство имат право да получат клиентски карти с различни баркодове, като точките от тях при изразено желание от страна на титуляра могат да се натрупват на една карта.

Правилникът за участие в Програмата за лоялни клиенти съдържа всички условия, които трябва да знаят и спазват страните. 

С попълването на Формуляра за участие в Програмата клиентът може да подаде и молба за член-кооператор и да получава двойно повече точки от другите клиенти.


До момента над 78 000 клиента са се възползвали от възможността да получат клиентска карта КООП, която им осигурява активни отстъпки и възможност да:  

  • Печелят, докато пазаруват като събират бонус точки при всяка покупка;
  • Разменят натрупаните точки срещу широк асортимент от продукти по избор;
  • Ползват допълнителни отстъпки при покупка на стоки;
  • Участват в инициатива „КООП – Заедно на пазар“ и възможност да спечелят много атрактивни награди;
  • Ползват преференциални цени на предлаганите услуги в кооперативните хотелски комплекси, работещи под марката „КООП – Вашето място за почивка“.

Заявете своята клиентска карта във всеки обект от търговска верига КООП