Обл.КС Видин

Обл.КС Видин

Обл.КС Видин

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Ваня Борисова Цакинска
Лице за контакт
Адрес на съюза гр.Видин ул."Герго Божинов"1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
ул.Арчарица №25
ул.В.Левски №2
с.Горни Лом
ул.Г.Димитров №83
ул."Арх.Илия Попов" №80А
ул.Асен Балкански №52
ул.Панония №17А
ул.Княз Борис № 8
ул."Еделвайс" №1
ул.Г.Димитров №76
ул. Възраждане № 58
ул. Г. Бенковски №61
ул.Стара Планина №45