ПК "Обединение" с.Дреновец

ПК

ПК "Обединение" с.Дреновец

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Петър Първанов Петров
Лице за контакт
Адрес на съюза ул.Г.Димитров №83
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

Дреновецкооп ООД

Търговско дружество