РКС Добрич

РКС Добрич

РКС Добрич

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Марияна Стойчева Петрова
Лице за контакт
Адрес на съюза бул. "25-ти септември" № 26
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Промкооп"

Търговско дружество

25 септември 26

"Кооп-Консулт" ЕООД

Търговско дружество

25 септември 26
с.Крушари
ул. "Трети март"
ул "Иван Вазов" 3
ул. "Добротица" 39
ул. "Равно поле" 34
ул. "Хан Аспарух" 43
ул. "Д-р К.Стоилов" №3
ул. "Отец Паисий" №15
с.Победа
ул. "Червеноармейска" №8
с.Красен ,ул.Първа №58
с.Паскалево
с.Стефаново
ул. "25-ти септември" № 26