РПК "Черно море"- гр. Балчик

РПК

РПК "Черно море"- гр. Балчик

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Димитър Николов Пармаксъзов
Лице за контакт
Адрес на съюза ул "Иван Вазов" 3
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

ЕООД КООП-ХЛЯБ

Търговско дружество

гр.Балчик

ЛЕМАКАР ЕООД

Търговско дружество

БАЛ КЛАС ООД

Търговско дружество

МПК-БЕЛИЯ ГРАД

Търговско дружество