ЕООД КООП-ХЛЯБ

ЕООД КООП-ХЛЯБ

ЕООД КООП-ХЛЯБ

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Димитър Николов Пармаксъзов
Лице за контакт
Адрес на съюза гр.Балчик
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи