Обл.КС Кърджали

Обл.КС Кърджали

Обл.КС Кърджали

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Георги Димитров Стоянов
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Републиканска" № 47
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Момчил кооп" АД гр. Момчилград

Търговско дружество

УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 2
с.Комунига
с.Млечино
с.Перперек
с.Мост
гр.Ардино, ул."Републиканса" №1
ул.Републиканска 47, ет.4
с.Бенковски общ.Кирково
гр.Джебел ул. " Еделвайс " № 17
с.Звездел
с.Кирково
с.Нановица
с.Чорбаджийско
ул.Гюмюрджинска 54
с.Фотиново
с.Аврен
с.Токачка
пл.България 6