РПК "Наркооп" гр. Кюстендил

РПК

РПК "Наркооп" гр. Кюстендил

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Георги Йорданов Вучков
Лице за контакт
Адрес на съюза пл."Демокрация" 1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

КП "Кюстендил юг" ЕООД

Търговско дружество

пл."Демокрация" 1

КП "Кюстендил север" ЕООД

Търговско дружество

пл."Демокрация" 1