ПК "Освобождение"

ПК

ПК "Освобождение"

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Жана Георгиева Василкьова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Иван Кепов " 3
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Освобождение" ЕООД

Търговско дружество

ул."Иван Кепов" №3