ПК "Съгласие" с. Крайници

ПК

ПК "Съгласие" с. Крайници

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Николай Кирилов Тренчев
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."Бончук" 1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Съгласие" ЕООД

Търговско дружество