КС Ловеч

КС Ловеч

КС Ловеч

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Байко Маринов Баев - Ловеч
Лице за контакт
Адрес на съюза ул." Акад.Иширков" №10
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
ул."Съединение" №2
ул." Търговска " №2
ул. "Г. Димитров" № 50
ул. "Димитър Дяков" №1
с.Бели Осъм ул.Стоян Българенчето 271

ПК " Дъб " с. Борима

Кооперация

обл. Ловеч, общ. Троян, с. Борима
Обл. Ловеч, общ. Тетевен, с. Български Извор
обл. Ловеч, общ. Ловеч, с. Владиня
обл. Ловеч, общ. Троян, с. Врабево
ул. Христо Ботев № 41
ул."Йото Врачев" № 52
обл. Ловеч, общ. Троян, с. Голяма Желязна, пл. "Възраждане"
ул. Иван Вазов № 112
ул. Христо Ботев № 47
ул Христо Ботев № 9
ул. Шипка № 18
обл. Ловеч, общ. Летница, с. Крушуна
ул. "Стара Планина" № 106
ул. Христо Ботев № 10
бул. "България" №42
ул."Акад. Иширков" № 10
ул. Христо Ботев
ул "Възраждане" № 96
ул."Опълченска" № 1
Площад Възраждане 3
ул."Стара Планина" №255
ул."Г.Бенковски" № 123
ул. "Сава Младенов" №3
ул."Лозарска" №1
ул."Захари Стоянов" №7
ул."Раковски " №53
ул. "Първи май" 75
ул."Мико Петков" №1
ул. "Г. Стойков" № 4
обл. Ловеч, общ. Луковит, с. Ъглен

ПК " Орач " с.Дренов

Кооперация

ул." Църковна " №1
ул." Дрянска чешма" №1