РКС "Черноморие" - Бургас

РКС

РКС "Черноморие" - Бургас

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Васил Димитров Буковски
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Янко Комитов" № 28
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"КООП ИНВЕСТ" ЕООД

Търговско дружество

к-с "Зорница" бл.74 вх.1

"КООП ЛОДЖИСТИК" ЕООД

Търговско дружество

ул. "Янко Комитов" № 28
ул. "1-ви май" №10
кв. Долно Езерово ул. "Захари Зограф" №80А
пл. "Малчика" №1
ул. "Т.Андрешев" №2
с. Загорци
с. Факия
с. Дебелт
ул. "Неделчо Камбов" №10
ул. "Цвятко Радойнов" №37
ул. "България" №16
ул. "Хан Аспарух" №21
ул. "Черно море" №2
ул. "Републиканска" №16
ул. "Месембрия" №23
пл. "Свобода" №1

ПК "Фар" гр. Поморие

Кооперация

ул. "Алеко Константинов" №1А
ул. "Възраждане" №2
ул. "Стара планина" №30
с. Извор
пл. "Св.Никола" №1
с. Зидарово
ул. "Гарова" № 14

ПК "Свобода" с. Руен

Кооперация

с. Руен
с. Трояново
с. Трънак
с. Люляково

ПК "Труд" с. Вресово

Кооперация

с. Вресово
с. Дъскотна