ВПК "Братеш"с. Лесидрен

ВПК

ВПК "Братеш"с. Лесидрен

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Стара Планина" № 106
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"БРАТЕШ " ЕООД

Търговско дружество