РПК "Стратеш" гр. Ловеч

РПК

РПК "Стратеш" гр. Ловеч

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Байко Маринов Баев - Ловеч
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."Акад. Иширков" № 10
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

" Стратеш " ЕООД

Търговско дружество

гр.Ловеч, ул."Ак.Иширков "№10