Обл. КС Монтана

Обл. КС Монтана

Обл. КС Монтана

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Бранимир Димитров Дивинисиев
Лице за контакт
Адрес на съюза бул. "Трети март" № 59
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Търговия и изкупуване" гр.Лом

Търговско дружество

ул. Людовико Миланези 2

"Коопуслуги " ЕООД с.Замфирово

Търговско дружество

ул.Тодор Блгов 2

"Славянка" ЕООД гр.Берковица

Търговско дружество

ул. Пирин 7
ул.Индустриална 62
ул. Георги Димитров 52
ул. "Първа" 43
ул."23 септември" 1
ул."Седемнадесета" 2 а
ул."Хан Крум" 48
бул."Трети март " 59
ул.Г.Димитров 1
ул.Първа 53
ул. Иван Станиславов 6
ул. Търговска 1
ул България 17
ул.Йорданка Петкова 33
ул. Главна
ул. Георги Димитров 100

ПК Наркооп - гр.Лом

Кооперация

ул.Панайот Волов 1
ул. Дано Опинчев 2
ул. Петроханска 98
ул. Александровска 3
Димитър Благоев 1
ул. Република 83
ул. Лазар Младенов 2
ул."Д-р Йосиф Иванов" 58
ул.Владимир Минчев 60