"Северкоопкомерс - 99" АД - гр. Монтана

"Северкоопкомерс - 99" АД - гр. Монтана

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Митко Вълев Димитров
Лице за контакт
Адрес на съюза ул.Индустриална 62
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи