Кооперация "Спестовност" с. Габровница

Кооперация

Кооперация "Спестовност" с. Габровница

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Ванюш Борисов Йосифов
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."23 септември" 1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи