"Плевен Кооптърговия" АД - гр. Плевен

"Плевен Кооптърговия" АД - гр. Плевен

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Юлиян Христов Семков
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."Георги Кочев" №92
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи