РКС "Подем" Севлиево

РКС

РКС "Подем" Севлиево

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Радослав Петков Камбуров
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Стоян Бъчваров " № 4
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
център
център
ул. "Брянска " № 31 п.к. 284
ул. " Христо Ботев " №1
център
център
център
център
център
център
площада
пл. "Илинден " №4
ул. "Никола Генев" № 38
център
център
ул. "Бачо Киров "№1

ПК " Зора " с. Шумата

Кооперация

центъра
ул."Алексадър Стамболийски "№1
с.Градище
центъра
с. Поповци
ул. " ПЖК " № 1
ул. "Ловнидолско шосе "