РКС Силистра

РКС Силистра

РКС Силистра

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател
Лице за контакт
Адрес на съюза "Добруджа" №1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
с.Айдемир ул."София" №82
с.Добротица ул."Добруджа №25
с.Зафирово ул."Ген.Зафиров" № 86
ул " 4 -та " № 6
с.Проф.Иширково ул." Г.Димитров"№47
Силистра ул.Добруджа "№1
с.Окорш ул." Иван Вазов" №1
с.Паисиево ул."Независимост" № 103
с.Правда ул."В.Левски" №9

ПК "Руйно" с. Руйно

Кооперация

с.Руйно ул." Първа " №45
Силистра "Х.Джамджиев №3
с.Средище ул." Добруджа" №60
с.Секулово ул."Златен клас" № 6
Ситово ул." 3-ти Март" №70

ПК " Труд" с.Сокол"

Кооперация

с.Сокол ул." н.Вапцаров" №31 А
с.Чернолик ул."Победа" №16
с.Яребица ул."Първа" №1- а

ПК " Съюз " Силистра

Кооперация

Силистра "Добруджа"№1

ЗК"Кале"с.Руйно

Кооперация

с.Руйно
с.Гарван
гр. Дулово, ул. "Васил Левски " №8