РКС Сливен

РКС Сливен

РКС Сливен

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Тодор Драганов Драганов
Лице за контакт
Адрес на съюза пл. "Ал. Стамболиски" № 1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
ул."Рила" 1

ПК "Kaчулка" - с. Бяла

Кооперация

ул."Н. Вапцаров" 2
ул."Изворска" 3
с. Мокрен, ул. "Г. Аврамов" 12
ул."Райко Даскалов" № 2

ПК "Сакар" - с.Тича

Кооперация

ул. "Балкан" № 29 - А
ул. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ No 34
с. Каменово
с. Войника
с. Зимница ул. "Хан Аспарух" № 2А

ПК "Зора" - с. Раздел

Кооперация

ул.Търговска №9
ул. "9-ти септември" №6
ул."Кооперативна"№6
ул."Първи май"№47
ул."Христо Смирненски"№13

ПК "Труд" - с. Прилеп

Кооперация

ул."Хан Крум"№1
с.Лозарево,общ.Сунгурларе
с.Подвис,общ.Сунгурларе
с.Бероново,общ.Сунгурларе
с.Славянци,общ.Сунгурларе
с.Черница,общ.Сунгурларе
ул."Александър Велики"14Б,ет.2