РКС Смолян

РКС Смолян

РКС Смолян

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Красимир Костадинов Буков
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Бяло море" №3
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
бул. България 73
бул. Родопи 99А
ул. Тракия 76
ул. Елица 9

ПК "Успех" с. Търън

Кооперация

с. Търън
с. Петково
ул. 9-ти септември 97
с.Широка лъка
Перелик 4
ул. Освобождение 23
с.Михалково
ул. Първи май 8
ул. Бартина 34
с.Змейца
ул. Спартак 12А
ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №2
ВАСИЛ ЛЕВСКИ №56
"Васил Левски"
ул. Хан Аспарух 21
ул. Ал. Стамболийски 96
ул. "Акация" № 21
с.Давидково,община Баните,Смолянска област
Загражден
ул. Родопи 2
ул.Мурджовска 1А ет.3 офис 306
ул. "Муржовска" 1А
С.ОРЕХОВО ОБЩ.ЧЕПЕЛАРЕ
с. Левочево
ул. "Мурджовска" 1А, ет.2