ГКС София

ГКС София

ГКС София

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Валентин Калушев Димов
Лице за контакт
Адрес на съюза УЛ. Г.С.РАКОВСКИ № 99
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Кооптърговия" АД - гр. София

Търговско дружество

ул. Г.С.Раковски № 99
ул. "Офелиите" № 5
кв. Обеля, площада
площада
площада
ул. "Цар Борис ІІІ" № 68
кв.Челопечене, ул. "А.Маджаров" № 70
ЖК Младост бл.319 до вх.Б
пл. ""Иван Рилски" № 1
ул. "С. Врачански" № 30
ул. "Вардар" № 71
ул. "Търговска" № 20
ул. "Васил Левски" № 1
ул. "Искърско шосе" № 33
ул. "Софийска" № 54

ПК "Зора" с. Чепинци

Кооперация

пл. "Стоян Овчаров" № 1
ул. "Г.С.Раковски" № 99
ул. "Г.С.Раковски" № 2
пл. "9-ти септември" № 6