"Мургашкооп" АД

"Мургашкооп" АД

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Ирина Венева Сотирова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. Ангел Маджаров № 70
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи