Обл.КС Търговище

Обл.КС Търговище

Обл.КС Търговище

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Йордан Любенов Ботунски
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "В. Левски" № 5
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

СП "Първи май" ЕООД - гр. Търговище

Търговско дружество

ул."Васил Левски" № 5

"Търговище инвест" ЕООД

Търговско дружество

ул"ВасилЛевски " № 5

"Кооптрейд" АД - гр. Търговище

Търговско дружество

ул."Васил Левски" 5
ул."Тузлушки герои" № 24
ул"Христо Ботев"№ 12
ул."Бони Манов" № 16
ул,,Георги Димитров,, 6
пл. "Независимост" 2
ул."Д.Данов" № 3
ул."Девети септември" № 2
Стефан Кръстев 42
ул "Стойчо Георгиев " № 14
ул "Алеко Константинов"№ 14
ул."Ал.Стамболийски" № 2
ул."Девети септември" № 1
ул"Арсо Овчаров" № 7
ул"Братя Освободители"№ 46
ул "Бузлуджа" № 1
ул."България" № 65

ПК "Сеяч" - с. Вардун

Кооперация

ул."Хр.Ботев" № 37

ПК "Зора" - с. Лиляк

Кооперация

ул."Г.Димитров" № 39
ул."Девети септември" № 28
ул."Кюстенджа" № 1
ул."Първи май" № 22
ул."Марин Дринов" № 39