СП "Първи май" ЕООД - гр. Търговище

СП

СП "Първи май" ЕООД - гр. Търговище

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Йордан Любенов Ботунски
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."Васил Левски" № 5
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи