РПК "Камчия" - с. Обител

РПК

РПК "Камчия" - с. Обител

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Фатме Алиева Хюсеинова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул,,Георги Димитров,, 6
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи