ПК "Земеделец 92" - с. Паламарца

ПК

ПК "Земеделец 92" - с. Паламарца

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Стефка Стефанова Михайлова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул "Алеко Константинов"№ 14
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи