РКС Хасково

РКС Хасково

РКС Хасково

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Живко Стефанов Йончев
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Скопие" № 1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Кооптур" ЕООД - гр. Хасково

Търговско дружество

ул."Скопие" №1

"Терракооп" ЕООД - гр. Хасково

Търговско дружество

ул."Скопие" №1

"Терратур" ЕООД - гр. Хасково

Търговско дружество

ул."Скопие" №1

"Тракия Кооп" АД - гр. Хасково

Търговско дружество

ул."Скопие" №1
бул."България"154
с.Узунджово
ул."Васил Левски" №3
с.Караманци
ул."Скопие" №1
с.Малево
с.Долно Големанци
с.Стамболово
с.Жълти бряг
ул."Бузлуджа" №29
Д-рТ.Стойлов 37
с.Ябълково
с.Г.Извор ул.9-ти септември №28
ул."Търговска" №20
пл."3-ти март" №1
ул."България" №7
ул."Демокрация" №75
ул."Св.св.Кирил и Методи" №11
ул."Георги Димитров" №46
с. Славяново
гр.Хасково ул."Скопие"1