РПК "Наркооп" - гр. Хасково

РПК

РПК "Наркооп" - гр. Хасково

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Таничка Георгиева Атанасова
Лице за контакт
Адрес на съюза бул."България"154
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Аида кооп"ЕООД

Търговско дружество

бул.България 154