РПК "Постоянство" - гр. Любимец

РПК

РПК "Постоянство" - гр. Любимец

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Янко Петков Янков
Лице за контакт
Адрес на съюза пл."3-ти март" №1
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Консервна фабрика"ЕООД

Търговско дружество

ул."Републиканска"84