ОКС Шумен

ОКС Шумен

ОКС Шумен

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Светла Славчева Анастасова
Лице за контакт
Адрес на съюза бул. " Славянски" №24
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
Септември 20
ул. "Борис Спиров" № 50

РПК "Сила" - с. Венец

Кооперация

Кирил и Методий 20
Брестова 26
Веригава 49
Г. Димитров 29
ж.к Дивдядово
площад "9 септември" № 2
Борис1 № 1
ул.Мадарски коннник 50
ул."Мадарски конник" № 39
ул."Г.Димитров" № 26
П. Евтимий 2а
ул."23 септември" № 2
ул."Г.Димитров"
ул."В.Левски" № 18
А. Стамболийски 10
ул."Славянка" № 19

ПК "Божурка" - с. Риш

Кооперация

ул."Априлско въстание" № 21
ул."Черноризец Храбър" № 2
9 септември 10
ул."Възраждане" № 49
ул."Хан Аспарух" № 3
бул."Славянски" №24
ул."Възраждане" № 49
ул. "В. Пискова" 42