ПК "Прогрес" - с. Новосел

ПК

ПК "Прогрес" - с. Новосел

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Стефан Владимиров Анев
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."Г.Димитров"
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи