"Булгаркооп-импорт-експорт" ЕООД

"Булгаркооп-импорт-експорт" ЕООД

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Ангел Пиронов Диамандиев
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Г.С.Раковски" № 99
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи