"Булминвекс ГБ" ЕООД

"Булминвекс ГБ" ЕООД

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Пламен Станчев Нонински
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "инж.Борислав Огойски" № 14
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Все още няма добавени съюзи