State aid_2009

Съвместни указания на МФ и ЦКС по прилагането на чл. 81 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г.

Писмо № ФРС-6 на МФ и № 62-00-19 от 24.03.2009 г. - Съвместни указания на Министерство на финансите и Централния коопертивен съюз относно предоставянето на средства от Републиканския бюджет за покриване на транспортни разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите).

Съвместно писмо № ФРС-7 и № 62-00-20 от 24.03.2009 г. на Министерство на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно набиране на информация за разпределение на средствата от държавния бюджет

Регистър за получателите на минимални помощи на които е определена субсидия, подлежаща на изплащане през 2009г., съгласно ПМС № 27/09.02.2009 Г.

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2009 г. на основание чл. 81 от ПМС № 17/2009 г.