Management

д.ик.н. Петър Стефанов
д.ик.н. Петър Стефанов
д.ик.н. Петър Стефанов
Viden Videnov
Viden Videnov
Predsedatel na kontrolen sywet na CKS
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Главен директор Международна дейност и европейски проекти
Васил Митрев
Васил Митрев
Главен Директор Методология на стопанските дейности
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
аерх
аерх
аех

Director Directorate CCU

Красимир Игнатов
Красимир Игнатов
Директор Международна дейност
Теодора Кузманова
Теодора Кузманова
Главен директор Правна
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговски политики и стратегическо планиране
Ивайло Божинов
Ивайло Божинов
Главен директор на главна дирекция „Финансов контрол" на ЦКС
Петра Йовнова
Петра Йовнова
Главен директор на Главна дирекция "Търговия"
Пламен Петров
Пламен Петров
Главен директор на ГД "Търговия, методология и единен кооперативен пазар"
Теменужка Белоперкинска
Теменужка Белоперкинска
Директор на дирекция "Икономическа политика"
Десислава Кърджова
Десислава Кърджова
Директор на дирекция "Туризъм"