Management

д.ик.н. Петър Стефанов
д.ик.н. Петър Стефанов
д.ик.н. Петър Стефанов
Viden Videnov
Viden Videnov
Predsedatel na kontrolen sywet na CKS
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Главен директор Международна дейност и европейски проекти
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Васил Митрев
Васил Митрев
Главен Директор Методология на стопанските дейности
аерх
аерх
аех

Director Directorate CCU

Емилия Софрониева
Емилия Софрониева
Главен директор Финансов контрол
Красимир Игнатов
Красимир Игнатов
Директор Международна дейност
Теодора Кузманова
Теодора Кузманова
Главен директор Правна
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговски политики и стратегическо планиране
Тихомир Ангелов
Тихомир Ангелов
Директор Кооперативна политика и европейски проекти
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Десислава Кърджова
Десислава Кърджова
Директор Туризъм