Management

д.ик.н. Петър Стефанов
д.ик.н. Петър Стефанов
д.ик.н. Петър Стефанов
Viden Videnov
Viden Videnov
Predsedatel na kontrolen sywet na CKS
Ваня Боюклиева
Ваня Боюклиева
Веска Димитрова
Веска Димитрова
Октомврийка Дончева
Октомврийка Дончева
Главен директор Международна дейност и европейски проекти
Бойка Добрева
Бойка Добрева
Заместник-председател на Централен кооперативен съюз
Васил Митрев
Васил Митрев
Главен Директор Методология на стопанските дейности
аерх
аерх
аех

Director Directorate CCU

Емилия Софрониева
Емилия Софрониева
Главен директор Финансов контрол
Тихомир Ангелов
Тихомир Ангелов
Директор Кооперативна политика и европейски проекти
Славейка Джиговска
Славейка Джиговска
Директор Икономическа политика
Красимир Игнатов
Красимир Игнатов
Директор Международна дейност
Веселин Свиленски
Веселин Свиленски
Директор Търговски политики и стратегическо планиране
Евелина Костадинова
Евелина Костадинова
Директор КООП Реклама