• Начало /
  • Новини /
  • За принос в развитието на кооперативното движение и по случай Международната година на кооперациите Петър Стефанов, председател на Централния кооперативен съюз връчи Почетен Знак за заслуги към кооперативното движение на г-жа Ружка Величкова и г-ж

За принос в развитието на кооперативното движение и по случай Международната година на кооперациите Петър Стефанов, председател на Централния кооперативен съюз връчи Почетен Знак за заслуги към кооперативното движение на г-жа Ружка Величкова и г-ж

{posted_on} Jun 11, 2012 Интервю

За принос в развитието на кооперативното движение и по случай  Международната година на кооперациите Петър Стефанов, председател на Централния кооперативен съюз връчи  Почетен Знак за заслуги към кооперативното движение на  г-жа Ружка Величкова и г-ж

Г-жа Ружка Величкова и г-жа Любка Янкова са дългогодишни служители в Централния кооперативен съюз. И днес, години след пенсионирането им, те се ползват с уважение не само в Централния кооперативен съюз, но и в кооперативните съюзи и кооперациите в страната, а когато имената им се споменават, предизвикват уважение.  

Ружка Величкова:

Г-жо Величкова, Вие бяхте наградена с Почетен знак за заслуги към кооперативното движение, какво означава за Вас това отличие?

На първо място бих искала да изкажа моите сърдечни благодарности на председателя на Централния кооперативен съюз Петър Стефанов и неговия екип за връченото ми отличие и оказанат чест. Приемам го като признание за моята работа в ЦКС и цялата кооперативна система.

Колко години сте работила в кооперативната система и днес от позицията на времето как бихте описали извървяния път?

Работила съм в кооперативната система повече от 30 години и мога да кажа, че почти целият ми трудов стаж е преминал в нея. Днес,  обръщайки се назад във времето, в мен нахлуват много красиви спомени. Започнах работа в планово-икономическа дирекция на ЦКС, на която в по-късен период бях назначена като директор. В качеството ми на директор направихме първите стъпки по създаването на спестовно-кредитни каси. Идеята на този проект бе пенсиите да се раздават в самите кооперации. По-късно започнах работа в областта на застрахователното дело.

Сред основателите съм на застрахователно акционерно дружество „Кооп Мик", което впоследствие прерастна в „ХДИ Застраховане" АД. Смело мога да заявя, че аз и целият ми екип давахме всичко от себе си кооперативното застраховане да достигне едно наистина високо ниво. От този период е познанството ми с Петър Стефанов. Няма да забравя, какво впечатление ми направи той, когато в качеството си на директор на „Булминвекс ГБ" ЕООД беше направил най-добрата рекламна кампания в областта на застраховането в дружеството. Като председател на Централния кооперативен съюз му пожелавам успехи във всички начинания и да продължи все така усърдно да гради, да създава и да съхранява кооперативното движение в България.

Като част от екипа, който работеше в областта на кооперативното застраховане, бях включена в делегация на ЦКС, която посети Великобритания. Имах възможността да се запозная с първата кооперация и делото на рочдалските пионери, а също така и с богатия опит в областта на застраховането.

Днес с голяма носталгия си спомням и за моите срещи с кооперативни деятели от цялата страна в учебния център „Интелкооп" в гр. Пловдив, където дълги години бях лектор. Поздравленията и благодарността които получавах след това от тях, както и уважението и тяхното признание и атестат за усилията и любовта, с които преподавах.

Какво ще пожелаете на младите член-кооператори, кооперативни кадри и на поколенията след  Вас?

         Искам да им пожелая да бъдат все така съпричастни към кооперативната идея, защото няма по-голяма сила от сплотеността на кооперациите и техните членове. Пожелавам на нашите деца, нашите внуци да станат част от кооперативното движение, за да продължим успехите и в бъдеще. Млади кадри в кооперативната система винаги е имало и ще продължава да има, защото има приемственост между поколенията. Пожелавам на поколенията след нас да работят с всеотдайност и любов, с каквато работихме ние, за да продължат да засилват видимостта на кооперативния бизнес и да дадат своя принос за неговото развитие.

 

Любка Янкова:

Г-жо Янкова, Вие бяхте наградена с Почетен знак за заслуги към кооперативното движение, какво означава за Вас това отличие?

В моя трудов стаж съм получавала редица отличия, но връченият ми Почетен Знак за заслуги към кооперативното движение, ме развълнува и изненада много приятно. За мен тази награда е признание за дългогодишния ми трудов път в кооперативната система. Благодаря лично на Петър Стефанов, председател на ЦКС, който и в напрегнатото си трудово ежедневие намери миг, в който да си спомни за нас.

Колко години сте работила в кооперативната система и днес от позицията на времето как бихте описали извървяния път?

Работила съм в кооперативната система 36 години. Постъпих след като завърших гимназия и заех поста главен специалист в плановия отдел на ЦКС. В онези години Централният кооперативен съюз развиваше разнообразна дейност. Кооперативната промишленост заемаше значителен дял в дейността на кооперативната система. ЦКС стопанисваше десетки консервни фабрики, над 100 винарски изби и заемахме челно място в производството на безалкохолни напитки. Разбира се, днес обликът на системата е изцяло обновен, което е красноречиво доказателство за добра организация и активна дейност. Не крия, че сме имали трудности и тежки моменти, но с цената на много труд, усърдие и упоритост сме продължавали напред.

Винаги съм се гордяла, че работих в кооперативната система и не случайно съм съхранила много приятни спомени от тези години. Работили сме до среднощ, но винаги сме били изпълнени с чувство за значимост и удовлетвореност, защото бяхме наясно, че благодарение на нашия труд са решени не един и два значими проблеми и изпълнени редица важни задачи. Голяма роля за този успех бяха и изградените отношения на равнопоставеност между служителите и ръководството на Съюза. Когато сме срещали трудности при решаването на даден проблем, открито сме се обръщали към съответния заместник-председател, а в нередки случаи към председателя. Не случайно изградената здрава връзка в нашите отношения е в основата на успеха на кооперативната система.

Днес от позицията на времето винаги си спомням за тези моменти с радост и мога да кажа, че не съжалявам за нищо, защото въпреки трудностите сме успявали.

Какво ще пожелаете на младите член-кооператори, кооперативни кадри и на поколенията след  Вас?

Пожелавам им преди всичко здраве, щастие и воля за успех. На всички работещи в кооперативната система искам да пожелая да работят активно, всеотдайно за благото на кооперативната система, защото тя е наистина невероятна. На поколенията след нас пожелавам да се пенсионират и да продължат живота си много години след това с мисълта за съграденото от тях и приноса им за кооперативното движение.