• Начало /
  • Новини /
  • Управителният съвет на ЦКС с равносметка за полугодието

Управителният съвет на ЦКС с равносметка за полугодието

{posted_on} Jul 2, 2012 Новини

Управителният съвет на ЦКС с равносметка за полугодието

На 28 юни 2012 г. в хотелски комплекс „Интел КООП" гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на Централния кооперативен съюз. В заседанието взеха участие и членовете на Председателския съвет, Контролния съвет и ръководството на Съюза. То започна с обсъждане на приключилата Отчетно-изборна кампания '2012. Ваня Боюклиева - заместник председател на ЦКС открои положителните тенденции при провеждането на годишните общи събрания на кооперациите и кооперативните съюзи през тази година. Тя подчерта, че важен аспект от организационното развитие са усилията, които тези организации полагат за реализиране на общата кооперативна политика, повишаване на ползите за техните членове и засилване на доверието на населението в кооперативната система като цяло. На вниманието на Управителния съвет бяха поставени и редица въпроси за социалната база на кооперациите, Проекта за активизиране приема на член-кооператори чрез търговските обекти, обединяване на кооперативните организации, регистрирането на член-кооператорите в модул „Кооперативни организации" на статистическата информационна система на ЦКС. Взето бе решение процесът на регистрация да приключи до 30.09.2012 г.

Управителният съвет обсъди и няколко основни аспекта на кооперативния бизнес. Председателят на ЦКС Петър Стефанов представи тенденциите в развитието на Фонда за взаимно подпомагане „Инвестиции" и единния кооперативен пазар в последните десет години. Той подчерта, че благодарение на ясния регламент и строгите правила в този период ежегодното финансиране от фонда нарастна 30 пъти. Над 80% от отпуснатите средства са използвани за изграждане на търговска верига КООП, в резултат на което включените в нея обекти се увеличават от 76 през 2003 г. на 800 през 2012 г.

По отношение на единния кооперативен пазар се наблюдават аналогични тенденции: 45-кратно нарастване на стокооборота и участие в европейската кооперативна търговия. Управителният съвет взе решение подобни анализи да бъдат обсъждани периодично и набеляза редица мерки по отношение събираемостта на средствата от фонда, развитието на единния кооперативен пазар и реализацията на стоките с марка КООП и тези, които се произвеждат от кооперативните предприятия на ЦКС.

Управителният орган на Съюза се запозна и с резултатите от приключилия конкурс за детска рисунка на тема „Кооперацията създава усмивки и рисува мечти". Взето бе решение рисунките да бъдат предоставени на кооперативните съюзи, които да организират регионални изложби. Те ще бъдат посветени на Международния кооперативен ден, който през тази година ще се чества на 7 юли. По време на тържественото честване на 713-те участници в конкурса ще бъдат връчени специални Грамоти, с които Централният кооперативен съюз благодари на децата за усърдието и проявената съпричастност.

В края на заседанието членовете на Управителния съвет взеха единодушното решение Централният кооперативен съюз да подкрепи пострадалите от земетресението на 23 май 2012 г. кооперативни организации от РКС Перник с безвъзмездна финансова помощ. Така, за втори път тази година, ЦКС доказа, че солидарността и взаимопомощта не са само красиви думи, а модел на поведение, който се споделя от всички кооперативни организации.