• Начало /
  • Новини /
  • Стартира отчетно-изборна кампания `2020 на кооперациите, кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз

Стартира отчетно-изборна кампания `2020 на кооперациите, кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз

{posted_on}

Целта на Отчетно-изборна кампания `2020 е да обобщи постигнатите резултати, като създаде възможност за вземане на решения за развитието и ръководство на кооперативните организации, като същевременно дефинира действията, които е необходимо да бъдат предприети за постигане на целите от приетата Стратегия 2030.

За да подпомогне кооперативните организации за провеждането на Отчетно-изборната кампания `2020, Централният кооперативен съюз публикува своите методически указания на кооперативната страница във вестник „Земя“ в няколко броя както следва:

14.01.2020 г.- 1-ва част;

16.01.2020 г. – 2-ра част;

21.01.2020 г. – 3-та част;

28.01.2020 г. – 4-та част;

30.01.2020 г. – 5-та част.

Ръководството на Централния кооперативен съюз е убедено в доброто взаимодействие с управителните съвети и председателите на кооперативните съюзи и кооперациите и изразява своята увереност, че те ще създадат необходимата организация за безпроблемно и навременно провеждане на годишните общи събрания през 2020 г.

За улеснение на кооперативните организации Централният кооперативен съюз препоръчва да се ползва разработения комплект от образци на статистически листове и обобщаващи справки, които могат да бъдат намерени в КООП Зоната на интернет страницата на Съюза www.cks.bg, раздел „Нормативна база”.

При възникнали проблеми или нужда от оказване на методическа помощ кооперативните съюзи и кооперациите могат да отправят своите запитвания към дирекция „Кооперативна политика и европейски проекти” на ЦКС на
е–mail: coop_politika@cks.bg или тел. 02 9266 875 (Тихомир Ангелов, директор дирекция).