• Начало /
  • Новини /
  • Първата пчеларска кооперация в България – „Нектар“

Първата пчеларска кооперация в България – „Нектар“

{posted_on} Jan 14, 2021 Новини

Първата пчеларска кооперация в България – „Нектар“

Уважаеми читатели, продължаваме рубриката "130 кооперативни следи в българската история", в която Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната история и присъствието на кооперациите в живота на хората. В днешната статия ще Ви разкажем повече за първта пчеларска кооперация в България – „Нектар“.

 

68. Основаване и развитие на първата пчеларска кооперация „Нектар“

Идеята за създаване на пчеларска организация, която да защитава интересите на пчеларите, се заражда още през 1895 г. Тогава учителят Георги Гергов от Пирдоп пръв поставя в списание „Орало“ въпроса за сдружаване на медопроизводителите. Предложението за обединение се приема добре и така на 19, 20 и 21 август 1899 г. в София се събира инициативен комитет от 27 души, които дават начало на Дружеството на българските пчелари. Изготвят се няколко предложения за устав и се изработва закон за пчеларството. Решенията, които се взимат на тази среща, определят и характера на бъдещата пчеларска организация — защита и популяризиране на модерното пчеларство, развитие на пчеларската култура и просвета, сътрудничество с чуждестранни търговци на мед.

През следващите години сдружението се развива много добре и урежда ежегодни събори и изложби, дори започва да издава свое списание „Пчела“, работейки усърдно за развитието и модернизирането на пчеларството в страната. През 1904 г. българските пчелари участват в няколко международни изложения за мед в гр. Сен Луи, щат Калифорния (САЩ), както и в изложението в гр. Лиеж, Белгия. Така, за период от няколко години, българските изложители получават 2 златни, 6 сребърни и 2 бронзови медала от различни събори и изложби на медопроизводители, което засвидетелства за доброто развитие на пчеларството в България.

В редица статии на списание „Пчела“ се изтъква, че както продажбата на увеличаващото се производство на мед и восък, така и доставката на необходимия пчеларски инвентар налага пчеларите да се организират, за да защитават своите икономически интереси.  Това става една от главните причина за създаването на първата пчеларска кооперация в България - „Нектар“. Инициатор за образуване на кооперация „Нектар“ е изтъкнатият кооперативен деятел Марко К. Вачков от Сухиндол.

По време на състоялия се през 1915 г. конгрес, Марко Вачков излага своето мотивирано предложение за създаване на специализирана пчеларска кооперация. Веднага след конгреса, 13 души видни и авторитетни пчелари се събират и основават кооперация „Нектар“, с район на действие в цялата страна.

Съгласно чл. 3 от устава на „Нектар“, кооперацията има за цел:

  • Да групира пчеларите в България за общо подреждане и продажба на добития от пчелите на членовете мед, восък и др. с гарантирано натурално качество, като за тази цел се открива собствен магазин в София с клонове в цялата страна.
  • Да подпомага пчеларството като се премахне всякаква фалшификация и имитация на пчелните продукти.
  • Да организира доставки на всичко необходимо за производството.
  • Да развива просветно-културна и стопанска дейност.

Кооперацията създава свои работилници за инвентар и восъчни основи. Осъществява редица полезни инициативи от стопански, организационен и просветен характер, доставя пчелни майки, семена от медоносни растения и урежда изложби. Малко по-късно, на конгреса на пчеларска кооперация „Нектар“, състоял се на 12, 13, 14 април 1934 г., се решава тя да бъде преобразувана в „Българска пчеларска кооперативна централа Нектар“. Това решение среща съпротивата на някои пчелари, които предимно търгували с восъчни пити и инвентар. През 1934 г. те придобиват влияние сред пчеларите и това им дава възможност да се отделят от „Нектар“ и да основат самостоятелен пчеларски съюз. Това затруднява дейността на кооперацията и не след дълго „Нектар“ спира да функционира.

В следващия брой на в. „Земя“ ще Ви разкажем за началото на розопроизводителните кооперации в България.

 

 

 

                                                                                                         Дирекция „КООП медии и реклама“