• Начало /
  • Новини /
  • Общото събрание на ЦКС обсъди мерки за повишаване устойчивостта на кооперативния бизнес

Общото събрание на ЦКС обсъди мерки за повишаване устойчивостта на кооперативния бизнес

{posted_on} Jun 9, 2022 Новини

Общото събрание на ЦКС обсъди мерки за повишаване устойчивостта на кооперативния бизнес

Намирането на мерки, с които да се гарантира устойчивостта на кооперативния бизнес у нас, бе акцентът на 41-вото Извънредно общо събрание на ЦКС. Форумът се проведе миналия четвъртък, 2 юни, в кооперативния хотел „Странджа“, к.к. „Златни пясъци“.

„Въпреки всички трудности, пред които ни постави 2021-ва година, проявихме устойчивост и това ни дава надежда, че все още имаме необходимите сили и ресурси да продължим успешно напред – с мъдри решения и конкретни действия, с грижа един за друг и с поемане на отговорност, които ще ни помогнат да наваксаме изоставането от последните две години. Затова много ми се иска събранието да се превърне в старт на промяната, за която вече говорихме в Управителния съвет и дадохте своите предложения. Промяната, която ще е различна за всеки един от нас, но е жизнено необходима за всички ни“, обърна се към пълномощниците председателят на ЦКС проф. д.ик.н Петър Стефанов.

Той акцентира върху разработването на конкретни предложения за оптимизиране на взаимоотношенията между кооперативните организации и промени в Закона за кооперациите. Управителният съвет на ЦКС от 31 март насърчи председателите на кооперации и ръководителите на кооперативни търговски дружества да изпращат своите предложения до Съюза.

Проф. Стефанов посочи и необходимостта от модернизиране на Проекта за прием на нови членове и екипната работа за постигане на поставените цели. Той допълни, че е нужно извършването на обстоен мониторинг на магазините от Търговска верига КООП и определяне на минимални базови изисквания, които ще доведат до подобряване на тяхната конкурентоспособност.

Предстои провеждането на регионални срещи по търговия и с кооперативните производители на пшеница, хляб и хлебни изделия, с цел договаряне на конкретните параметри и затваряне на цикъла от пшеницата до продажбата на произведените продукти в кооперативните магазини.

Той подчерта и нуждата от ефективно управление на капитала и прилагането на добрите практики на европейските кооперативни организации. В това отношение като пример председателят посочи практиката представянето на резултатите от дейността да се осъществява от членовете на екипа, които отговарят за съответното направление. Ползвайки тази европейска практика, зам.-председателите на Съюза г-жа Ваня Боюклиева и г-жа Веска Димитрова запознаха пълномощници и гостите на събранието с дейността на ЦКС през 2021 г. в областта на кооперативна политика и кооперативния бизнес.

Г-жа Боюклиева подчерта важността кооперациите да обърнат сериозно внимание на приема на член-кооператори, особено на такива под 35 г., както и на участието на младите хора в управителните и контролни съвети на кооперативните организации. Тя очерта насоки за работа в три основни направления – подготовка на кадри със средно и висше образование в областта на кооперативния мениджмънт и бизнес; дигитализация на кооперативния бизнес и привличане на кадри с професионални умения в тази област; обучение на новоизбраните председатели на кооперативни организации и членове на ръководни и контролни органи, администраторите на Статистическата информационна система и заетите в кооперативната търговия и хлебопроизводство.

Г-жа Димитрова запозна присъстващите с приходите и рентабилността на основните стопански дейности на ЦКС, като ги съпостави с показателите на национално ниво.

Тя обобщи, че предизвикателствата на днешния ден извеждат на преден план нуждата от обединение на интереси с цел противодействие на заплахите и постигане на по-големи ползи; инвестиции в енергийна ефективност и активи, осигуряващи повишаване на производителността; висока финансова дисциплина при управление на активите.

„Имаме интструменти, но не ги използваме пълноценно. Затова е нужно с по-голяма решителост да погледнем и приложим популярните сред потребителите инструменти като текущи и национални промоции и активности, вкл. достъпни чрез мобилни приложения; обособяване на специализирани зони за натурални и био храни; разширяване предлагането на допълнителни услуги. Трябва да използваме мобилната търговия като възможност за запазване на търговската дейност в региони, в които поддържането на търговски обект е икономически нецелесъобразно.

Нека да развиваме он-лайн търговията в сегментите, за които това е подходящо решение. Функциониращите над 1 000 търговски обекта, от които 543 от ТВ КООП са реалната възможност за подкрепа на кооперативното производство. Друга възможност е при взаимоизгодни условия произвежданата продукция от земеделските кооперации да се изкупува и преработка за производство на продукти за кооперативните обекти. Възможност е и ползването на предлаганите в системата туристически и здравни услуги, повече от година СБР „Здраве“ притежава здравен автомобил, с помощта на който екипът провежда профилактични и здравни прегледи в различни региони на страната“, заяви г-жа Димитрова.

По предложение на УС на ЦКС, Общото събрание взе решение за прекратяване членството на три кооперативни съюза – ОКС Търговище (в несъстоятелност), РКС Тутракан и РКС Разград (в ликвидация), които трайно не изпълняват своите задължения и съюзни функции. За нов член на Съюза бе приет РКС „Орало“ гр. Карнобат.

Събранието бе председателствано от г-н Валентин Димов, пълномощник от ГКС София. Трибуната поискаха г-н Ангел Гераксиев – пълномощник от ОКС Благоевград и г-н Александър Шишков – пълномощник от КС Пазарджик.

Г-н Гераксиев изрази притеснение от недостатъчната комуникация между кооперативните организации. И отправи пожелание взетите мерки до покажат ефективност до следващото Общо събрание, както и подкани останалите пълномощници да бъдат активни в предложенията за изменение на Закона за кооперациите.

Г-н Шишков запозна пълномощниците и гостите с инициатива на КС Пазарджик. Съюзът изгражда три фотоволтаични централи – на магазина в Попинци, на покрива на сградата на Съюза и на един от своите складове,  в момента се гради четвърта. Според г-н Шишков благоприятният ефект от изградените системи върху приходите на Съюза вече е осезаем. В тях председателят на КС Пазарджик вижда бъдеще и посъветва пълномощниците да насочат кооперациите, в които членуват и кооперативните съюзи, които представляват, към тази практика, ако имат финансовите възможности за подобна инвестиция.

Общото събрание одобри отчета на Управителния съвет на ЦКС за дейността на Съюза през 2021 г. и прие Годишния финансов отчет за изминалата година, както и доклада на регистрирания одитор по Годишния финансов отчет на ЦКС за 2021 г., които бяха представени от главният счетоводител на ЦКС г-жа Лилия Венева.

Председателят на Контролния съвет г-н Виден Виденов представи Заключението на Съвета по Отчета на Управителния и по Годишния финансов отчет за 2021 г. и Отчета за дейността на Контролния съвет на ЦКС през 2021 г., които също бяха приети.

„Устойчивото развитие и доверието на членовете, потребителите и институциите в кооперативните организации изискват всекидневни усилия, постоянна грижа и дългосрочно мислене. Вярвам, че всеки от Вас осъзнава необходимостта от постоянно усъвършенстване, комуникация и гъвкавост, за да дадем шанс на кооперативните организации да поддържат с успех своята социална мисия“, подчерта в заключение председателят на ЦКС проф. Петър Стефанов.