• Начало /
  • Новини /
  • ГПК „Сакарка“ с. Левочево протегна ръка към ученици от ПГИ „Тодор Влайков“ гр. Клисура за първи практически стъпки в горското стопанство

ГПК „Сакарка“ с. Левочево протегна ръка към ученици от ПГИ „Тодор Влайков“ гр. Клисура за първи практически стъпки в горското стопанство

{posted_on} Aug 1, 2022

ГПК „Сакарка“ с. Левочево протегна ръка към ученици от ПГИ „Тодор Влайков“ гр. Клисура за първи практически стъпки в горското стопанство

ГПК „Сакарка“ с. Левочево протегна ръка към ученици от ПГИ „Тодор Влайков“ гр. Клисура за първи практически стъпки в горското стопанство

Четирима ученици от Професионалната гимназия по икономика „Тодор Влайков“ гр. Клисура проведоха част от своята професионална практика в Горовладелска потребителна кооперация „Сакарка“ с. Левочево. От 11 до 15 юли Йоско Илиев и Митко Сребров от 10-и клас и Алекси Караджов и Веселин Димитров от 11-ти клас със специалност „Горско стопанство и дърводобив” направиха първите си практически стъпки в дейности, свързани със стопанисването на горите. Те се случиха благодарение на сключения на 1 ноември 2021 г. Рамков договор за сътрудничество между Гимназията и Централния кооперативен съюз. Договорът е част от проекта за „Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора“, като водещо място сред заложените дейности по него са производствената практика на ученици в реална работна среда в кооперативни бази.

По време на практиката четирите момчета участваха в извозване на трупи с въжена линия “Колер”, измерване на трупи с клупа, направиха нов горски тракторен път за извозване на дървесина, посетиха цех за бичене на едри строителни материали. Ментор на стажа им бе председателят на ГПК „Сакарка“ Ангел Хворев, а ръководител на групата – инж. Минчо Вълчев, преподавател по „Горско стопанство“ в училището.

„Натрупахме ценни умения по специалността. Бяхме настанени в хотелски комплекс КООП Рожен и останахме с много приятни впечатления от условията и любезността на персонала. Посетихме и Националната астрономическа обсерватория в Рожен“, споделят момчетата.

Успоредно с тях, от 11 до 15 юли четирима ученици от 10-и и 11-и клас на ПГИ „Тодор Г. Влайков“ гр. Клисура проведоха стаж в ЦКС и обекти на „КООП Маркет“ ЕООД, за които Ви разказахме в броя от миналия четвъртък.

ЦКС винаги е отделял специално внимание на обучението на младите хора, защото в тях вижда достойните бъдещи кадри на кооперативната система и създатели на свят, уповаващ се на непреходните кооперативни принципи и ценности като взаимопомощ, отговорност, справедливост, солидарност, честност и грижа за другите.

ЦКС благодари на ГПК „Сакарка“ за подкрепата на кооперацията и нейния председател Ангел Хворев за успешната реализация на учебната практика. ГПК „Сакарка“ е кооперативната организация в сектор „Горско стопанство“ с най-голям обем общи приходи за 2021 г. С 45 новоприети и общо 1271 член-кооператори, ГПК „Сакарка“ е на 6-о място сред кооперациите с най-голям брой членове. За отминалата година заема 22-ро място в комплексното класиране на кооперациите.

Текст за първата снимка: От ляво надясно Йоско Илиев, Митко Сребров, инж. Минчо Вълчев, Веселин Димитров, Алекси Караджов пред х.к. „КООП Рожен“